Uutisia

Uutislistaukseen

Varkauden seurakunta on Suomen ensimmäinen Ekokompassi seurakunta

Sari Väänänen (vas.), Seija Kotilainen, Tiina Taavitsainen, Niina Suuronen,
Jarkko Piippo ja Anu Salo kokoontuivat auditointitilaisuuteen Hannunsalissa.
Kuva: Tiia Klemettilä.

– Kristittyinä ajattelemme, että jo tässä ajassa rakennamme Jumalan valtakuntaa.
Siksi ympäristöstä ja luomakunnasta huolehtiminen on meille seurakuntana tärkeää.
Se nousee jo luomisteologiasta, kirkkoherra Jarkko Piippo ja ympäristötyöryhmän
puheenjohtajana toimiva Tiina Taavitsainen kertovat.

Varkauden seurakunnassa on pitkään tehty hyvää työtä lajittelumahdollisuuksien
parantamiseksi ja kierrätyksen mahdollistamiseksi. Diakoniatyön kirpputori on
toiminut jo vuosia. Tänä vuonna sekä kasvatus- että diakoniatyön toiminnan
painopisteitä on siirretty entistä enemmän luontoretkeilyyn.

"Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön,
luomakuntaan ja toisiimme kestävillä valinnoilla.
Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja
ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."

Ympäristöasioihin saatiin vauhtia, kun eri työalojen työntekijöistä koostuva työryhmä
päätti lähteä mukaan Savon koulutuskuntayhtymän Ympäristöosaamisesta alueellinen
menestystekijä –hankkeeseen.

Yksi hankkeen tavoitteista on sitouttaa alueen yrityksiä ja seurakuntia toimimaan
ympäristövastuullisesti. Tässä apuna toimii Ekokompassi. Ympäristöjärjestelmässä on
kymmenen kriteeriä, jotka kertovat toimijoille, että huomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi
ympäristölainsäädäntöön, energian kulutukseen ja jätemääriin ja vaarallisten jätteiden
turvalliseen säilyttämiseen.

Ekokompassin kriteereiden täyttymistä onkin seurattu viime syksystä saakka erityisen
tarkasti auditointia silmällä pitäen. Roskikset on merkitty tarroilla, oviin on ilmestynyt
kierrätysohjeita, varastoissa lojuneet kemikaalit ja puhdistusaineet on siivottu ja lajiteltu.
Pääkirkon ikkunoiden tiivistäminen ja Puurtilan seurakuntakodin ilmanvaihtojärjestelmän
vaihtaminen lämmöntalteenottavaksi pienentävät tulevina vuosina energian kulutusta.

Seurakunnan hallinto huolehtii ympäristöstä

Ekokompassin kriteereissä velvoitetaan seurakuntaa luomaan oma ympäristöpolitiikka ja
sitoutumaan siihen. Ympäristötyöryhmä muotoili politiikkansa ympäristölupauksen muotoon:

"Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön,
luomakuntaan ja toisiimme kestävillä valinnoilla.
Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja
ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."

– Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus nouseva kirkon ympäristötyöstä. Yhteyden vahvistaminen
kuvaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Yhdessä saamme muutosta aikaiseksi,
ympäristötyöryhmäläiset kertovat.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Varkauden seurakunnan ympäristölupauksen, jonka mukaisesti
se hyväksyi myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön ostamisen vuosille 2021-2022.
Ympäristötyöryhmä kehuukin seurakunnan johtoa siitä, miten suopeasti kestävän ja
vastuullisen toiminnan rakentamiseen on suhtauduttu. Varsinkin, kun se ei yleensä ole
taloudellisesti halvin vaihtoehto.

Paikallista yhteistyötä arvostaen

Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on olemassa myös oma ympäristöjärjestelmä,
Kirkon ympäristödiplomi. Ennen päätöstä lähteä tavoittelemaan juuri Ekokompassi-sertifikaattia
ympäristötyöryhmä vertaili Savon koulutuskuntayhtymän hankkeen työntekijöiden kanssa
molempien järjestelmien kriteereitä. Kriteereissä oli paljon yhtäläisyyksiä.

– Päätimme lähteä mukaan paikalliseen yhteistyöhön seurakunnan strategian mukaisesti.
Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen on meille tärkeää erityisesti niissä asioissa,
jotka koskevat kaikkia varkautelaisia.

Auditointi eli puolueettoman tahon tekemä arviointi ja sen perusteella Ekokompassi-sertifikaatin
myöntäminen tapahtui torstaina 4.6.2020 iltapäivällä.

Paikalla olivat ympäristötyöryhmästä Tiina Taavitsainen, Seija Kotilainen ja Tiia Klemettilä,
seurakunnan hallinnosta kirkkoherra Jarkko Piippo ja hallintojohtaja Olli Siivola,
Anu Salo ja Sari Väänänen Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä –hankkeesta.
Auditoijana toimi Niina Suuronen Ekokompassi-auditoija Responsia Quality Solutions Ky:stä.

Ekokompassi ympäristöjärjestelmä perustuu pohjoismaisiin ja kansainvälisiin ympäristöjärjestelmiin
(siirryt ulkopuoliselle sivustolle, linkki avautuu uudelle välilehdelle). Ekokompassi on kehitetty
pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2008 – 2011, ja sen
tavoitteena oli vahvistaa pääkaupunkiseudun pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioiden
hallintaa. Hankkeessa luotiin toimintamalli kaupunkien ja pk-yritysten väliselle ympäristöyhteistyölle
sekä tarjottiin räätälöityä ympäristöneuvontaa.

Seurakunnan ympäristölupaus löytyy myös seurakunnan kotisivuilta
(linkki avautuu uudelle välilehdelle).

5.6.2020 12.47