Uutisia

 

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 kirkollisveroprosentin

15.9.2021 09.07

Nainen hymyilee maskin takaa viiri kädessään, vieressään mies pitelee kukkia.
Nina Voutilainen sai 50-vuotispäivänsä kunniaksi Varkauden seurakunnan viirin.
Hallintojohtaja Olli Siivolan kädessä odottavat seuraavan onniteltavan kukat.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa tiistaina 14.9.2021.
Esityslistalla oli varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustaminen, hallintojohtajan
viran täyttäminen sekä kirkollisveroprosentin vahvistaminen.

Ennen kokouksen alkua seurakunta muisti merkkipäiviään viettäneitä kirkkovaltuutettuja.
Jorma Aro ja Riitta-Leena Heinonen saivat kukat ja muistamiset 80-vuotispäivänsä
johdosta sekä Nina Voutilainen 50-vuotispäivänsä johdosta.

Kolme kukitettua hymyilee.
Nina Voutilainen, Jorma Aro ja Riitta-Leena Heinonen ottivat onnittelut vastaan. 

Kirkollisveroprosentti on alueen toiseksi alhaisin

Varkauden seurakunnan talous on velaton. Työuransa viimeisessä kirkkovaltuuston
kokouksessa istuva hallintojohtaja kertoi, että seurakunnalla on ollut viimeksi velkaa
silloin, kun seurakuntavirastotalo hankittiin vuonna 2004 ja se velka on maksettu
ajallaan pois.

Veroprosenttia ei voida pienentää, kospa nykyiselläänkin veroprosentilla kulujen
kattaminen on työlästä. Toisaalta veroprosentin korottaminen saattaisi aiheuttaa
kirkosta eroamisia, mikä mitätöityisi korotuksen tulovaikutuksen.

Riitta-Leena Heinonen kokouksessa.
Riitta-Leena Heinonen nousi kirkkovaltuustoon Kari Tyrväisen tilalle tänä vuonna.

Seurakunnalla on käytössään kirkkoneuvoston hyväksymä henkilöstösuunnitelma,
joka päättyy vuonna 2022. Suunnitelmaan on kirjattu luonnolliseen poistumaan
perustuva säästätavoite, jossa on varauduttu kattamaan yhteensä 270 000 euron
alijäämä suunnitelmakaudella 2018 - 2022. Niinpä Varkauden seurakunnan
veroprosentti pysyy vuoden 2012 tasolla 1.45 %, joka on Kuopion hiippakunnan
toiseksi alhaisin kirkollisverosprosentti.

Varhaiskasvatus saa uuden viran

Vastaavan lastenohjaajan Paula Bomanin jäädessä eläkkeelle kasvatustyön johtokunta
on esittänyt henkilöstöjaostolle varhaiskasvatusohjaajan viran perustamista. Kyseessä
on ammattikorkeakoulutusta vaativat virka. Kirkkoneuvosto päätti, että virka perustetaan
siten, ettöä pätevyysvaatimuksena on sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan
koulutus.

Lue lisää Varkauden seurakunnan kasvatustyön ajakontaisista tilanteista kotisivuiltamme.

Jorma Aro ja Pauli Jumppainen.
Jorma Aro ja kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pauli Jumppainen. 

Hallintojohtajan virka pyritään täyttäämään talon sisältä

Hallintojohtaja Olli Siivola on irtisanoutunut ja eläköityy 1.12.2022 lukien. Alustavasti hänen
eläkekahvejaan vietetään pääkirkon seurakuntasalissa maanantaina 15.11. klo 14 - 17.

Henkilöstöjaosto on esittänyt kirkkoneuvostolle, että hallintojohtajan virka jätetään täyttämättä vuodeksi 2022.
Perusteluina esitetään seurakuntaviraston töiden uudelleen järjestelyjen tarvetta, kun hallintosihteeri
Taina Nissinen jää eläkkeelle vuonna 2022 ja kirkkoherranviraston tehtävät siirtyvät aluekeskusrekisteriin
lokakuussa 2022. Keskusrekisteriin siirtyminen maksaa vuositasolla seurakunnalle noin 45 000 euroa ja
vähentää seurakuntaviraston työtehtävien määrää olennaisesti. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt esityksen.

Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se merkitsee viran täyttämättä jättämisen tiedoksi.
Ja näin tehtiin.

Kolme miestä.
Kirkkoherra Jarkko Piippo ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Alanen kuuntelevat,
kun hallintojohtaja Olli Siivola kiittelee valtuustoa kuluneista vuosista.

Kokouksen lopuksi valtuutetut nostivat esille muita asioita. Olavi Martikainen kyseli edellisessä
valtuuston kokouksessa (22.6.201) Keskusta-ryhmän nimissä jättämästään valtuustoaloitteesta
koskien seurakuntavaalien yksilistaisuutta. Asia merkittiin tiedoksi.

Ahti Immonen toi esille Kirkkolehdon tummuvat muistolaatat, voisiko materiaalia miettiä uudestaan.
Immonen nosti esille myös veteraanijärjestöjen tunnusten kiinnittämisen veteraanien hautakiviin
seurakunnan toimesta. Tänä vuonna puretun Varkauden Sotainvalidit ry:n entinen toiminnanjohtaja
Riitta-Leena Heinonen vastasi, että Varkaudessa tunnukset veteraanien hautakiviin on järjestetty
ja järjestetään veteraanijärjestöjen kautta.