Uutisia

Uutislistaukseen

Varkauden seurakunnassa on haettavana seurakuntapuutarhurin virka

Seurakuntapuutarhuri vastaa seurakunnan hautatoimesta ja toimii esimiehenä
hautatoimen työntekijöille ja hautausmaiden kausityöntekijöille.

Viran kelpoisuusehtona on puutarha-alan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.
Eduksi hakijalle luetaan kokemus seurakuntatyöstä sekä suunnittelu- ja esi-miestehtävistä.

Palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen vähimmäispalkka 2504,02 €,
(KirVESTES 2020–2022).

Varkauden seurakunnassa on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä ja
se on sitoutunut antamaansa ympäristölupaukseen:

"Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön, luomakuntaan
ja toisiimme kestävillä valinnoilla. Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat
suuntaviivoja ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään ansioluettelon ja todistusten kanssa
perjantaihin 9.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Varkauden seurakunta
Henkilöstöjaosto
Ahlströminkatu 19
78250 Varkaus

tai

varkauden.seurakunta@evl.fi

Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Seurakuntapuutarhuri”.

Lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Olli Siivola
p. 0400 275 178
olli.siivola@evl.fi

23.9.2020 10.22