Uutisia

Uutislistaukseen

Jarkko Piippo Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan

Varkauden seurakunta liittyi 1.2.2022 alkaen Kuopion aluekeskusreksiteriin. Jatkossa Kuopion aluekeskusrekisterissä hoidetaan Varkauden seurakunnan jäsenrekisteriä, avioliiton esteiden tutkinnat, virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit.

Kuopion aluekeskusrekisterin toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien sopimuskumppanien lukumäärän mukaan siten, että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä, ja muut sopijaseurakunnat valitsevat johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtokunnan jäsenet valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen johtokunnan toimintakausi alkoi 2018 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta tuli aluekeskuksrekisteriin liittymisen myötä ajankohtaiseksi Varkaudessakin.

Koska johtokunnan jäsenten tulisi olla ensisijaisesti kirkonkirjojenpitoon perehtyneitä viranhaltijoita, kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessa 2.2.2022 aluekeskusrekisterin johtokunnan jäseneksi Varkauden seurakunnasta kirkkoherra Jarkko Piipon ja hänen varajäsenekseen vt. hallintojohtaja Tiina Suomalaisen.

Seuraava aluekeskusrekisterin johtokunnan kokous on 8.2.2022.

3.2.2022 16.11